Heart Flow Foreningen - Databehandlings fortegnelse


Heart Flow foreningens - Databehandlings fortegnelse:


a) Navn og kontaktoplysninger

Heart Flow Foreningen

Strandbygade 46 b

6700 Esbjerg


Dataansvarlig: Jeannette Simone Damgaard

Telefon 53 57 87 71

e-mail: info@heartflow.dk


b) Formål

Formål med behandlingen af data:

At kunne opkræve kontingent fra medlemmerne.

At kunne udsende nyhedsmail på e-mail.

At kunne sende programmet med posten.

At kunne afholde og koordinere arrangementer.

At kunne udstede kursusbeviser for deltagelse i Heart Flow kurserne.

Specielt for billeder taget ved arrangementer:

At drive en hjemmeside med relevant information til medlemmer og andre interesserede

At drive en facebookside med relevant information til medlemmer og medlemmer af Facebook gruppen, samt andre interesserede.

At drive en Instagram profil med relevant information til medlemmer og andre interesserede.

At have en opdateret pressefoto mappe til brug for avisartikler om foreningen og dens aktiviteter.


c) Kategorier af registrerede og personoplysninger

Registrerede: Medlemmer, frivillige, brugere og foredragsholdere.

Kategori af personoplysninger: Almindelige personoplysninger.

Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail

mobile Pay nummer (foredragsholdere)

Kursusbeviser for deltagelse i Heart Flow kurserne.


Specielt for billeder:

situationsbilleder taget ved arrangementer

eller portrætbilleder efter forudgående samtykke.

 

d) Kategorier af modtagere ved videregivelse

Kategorier af modtagere:

Medlemmer af bestyrelsen

Nyhedsbrevs ansvarlig

Udsendelse af programmer ansvarlig

Brugerne selv vedr. Kursusbeviser for deltagelse i Heart Flow kurserne.


Specielt for billeder:

Hjemmeside ansvarlig

Facebook ansvarlig

Instagram ansvarlig


e) Overførsler til tredjelande og internationale organisationer

Vi må ikke bruge google drev eller cloud løsninger da de ikke kan garantere at data ikke forlader EU. (Servere i USA) Kun gemme på pc og i papirformat.


f) Slettefrister

Slettefrister:

Medlemmers data slettes senest 5 år efter udmelding af foreningen.

Frivilliges data slettes senest 5 år efter deltagelse er ophørt.

Brugeres data slettes, så hurtigt som muligt, efter arrangementet er slut.

Medlemslister kan gemmes hvis de er anonymiserede til brug for statistik.

Kursusbeviser slettes ikke.


Specielt for billeder:

Billeder slettes når medlemmer ønsker det, så hurtigt som muligt.


g) Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Kun bestyrelsens medlemmer har adgang til personoplysninger. (medlemslister, og billeder). Disse oplysninger gemmes kun på pc/ mobile devices med adgangskode og i papirformat i aflåst skab.

Medlemslister gemmes som fil med adgangskode.


HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG


Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg


Heart Flow 2020

50 28 00 45 


Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11


skriv donation i bemærkninger
SiteLock