Teosofisk Fellowship - Privatlivspolitik

50 28 00 45 


Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11


skriv donation i bemærkninger
Teosofisk Fellowships, Esbjerg,  Databehandlings fortegnelse:


a) Navn og kontaktoplysninger

Fortegnelsen skal indeholde den dataansvarliges navn og kontaktoplysninger. Når det er relevant, skal navn- og kontaktoplysninger på følgende aktører også angives; den fælles dataansvarlige, den dataansvarliges repræsentant og databeskyttelses rådgiveren.


Dataansvarlig: Jeannette Simone Damgaard

Telefon 53 57 87 71

e-mail: info@heartflow.dk


b) Formål

I fortegnelsen skal du oplyse om formålene med behandlingen. Det betyder, at samtlige formål med behandlingsaktiviteter under dit ansvar skal fremgå af fortegnelsen.


Formål med behandlingen af data:

 

At kunne udsende nyhedsmail på e-mail.

At kunne sende programmet med posten.

At kunne afholde og koordinere arrangementer.

Specielt for billeder taget ved arrangementer:


c) Kategorier af registrerede og personoplysninger

Fortegnelsen skal indeholde en beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af de personoplysninger, der behandles.


Registrerede: Medlemmer.

Kategori af personoplysninger: Almindelige personoplysninger.

Navn

Adresse

Telefonnummer

e-mail


Specielt for billeder:

Situationsbilleder taget ved arrangementer

eller portrætbilleder efter forudgående samtykke.


d) Kategorier af modtagere ved videregivelse

Når du enten videregiver eller vil videregive personoplysninger, skal fortegnelsen indeholde oplysninger om kategorien af modtagere. Hvis personoplysninger videregives til en international organisation, eller modtageren befinder sig i et dette også skulle fremgå af fortegnelsen


Kategorier af modtagere:

Medlemmer af bestyrelsen

Nyhedsbrevs ansvarlig

Udsendelse af programmer ansvarlig

Specielt for billeder:

Hjemmeside for Heartflow er  ansvarlig

Facebook ansvarlig

Instagram for Heartflow er ansvarlig


e) Overførsler til tredjelande og internationale organisationer

Hvor det er relevant, skal du i fortegnelsen oplyse om overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international, hvor sådanne overførsler foretages med hjemmel i forordningens artikel 49, stk. 1, andet afsnit, om fornødne garantier for en overførsel i henhold til artikel 46 skal du vedlægge dokumentation for de passende

Vi må ikke bruge google drev eller cloud løsninger da de ikke kan garantere at data ikke forlader EU. (Servere i USA) Kun gemme på pc og i papirformat.


f) Slettefrister

Hvis det er muligt, skal du i fortegnelsen oplyse om de forventede tidsfrister for sletning. Sådanne slettefrister skal angives for de forskellige kategorier af oplysninger, du behandler (se herved punkt c, nr. 2 ovenfor). Der lægges med andre ord ikke op til, at du skal angive en slettefrist for hele behandlingen.


Slettefrister:

Medlemmers data slettes et år efter udmelding af foreningen.

Brugeres data slettes, så hurtigt som muligt, efter arrangementet er slut

Medlemslister kan gemmes hvis de er anonymiserede til brug for statistik.


Specielt for billeder:

Billeder slettes når medlemmer ønsker det, så hurtigt som muligt.

g) Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Hvis det er muligt, skal fortegnelsen indeholde en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i forordningens artikel 32, stk. 1.


Kun bestyrelsens medlemmer har adgang til personoplysninger. (medlemslister, og billeder).

Disse oplysninger gemmes kun på pc/ mobile devices med adgangskode og i papirformat i aflåst skab.

Medlemslister gemmes som fil med adgangskode.

HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG


Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg


Heart Flow 2020

SiteLock