Teosofisk Fellowship

Teosofisk Fellowship


Over hele Jorden findes der mennesker, som i deres åndelige udviklingsproces arbejder på at følge Hjertets Vej. Dette princip arbejder Teosofisk Fellowship også ud fra. Teosofisk Fellowship lægger vægt på, at teosofien – den urgamle visdom – ikke blot skal være teori, men at den i praksis skal hjælpe os med at leve i overensstemmelse med de universelle love i kærlig og fredelig sameksistens med vore medskabninger på Jorden.


Teosofi er altomfattende åndelig visdom uden tilknytning til en religiøs retning. Teosofisk Fellowship arbejder globalt og uden økonomisk vinding - er åben for alle interesserede. Teosofisk Fellowships Tilblivelse

Teosofisk Fellowship blev grundlagt af Ananda Tara Shan, som var en mystiker og en teosofisk lærer. Hun begyndte sit arbejde for Jordens Åndelige Hierarki – Visdomsmestrene – i 1975 og fortsatte utrætteligt med sin opgave til sin død i 2002.


Ananda Tara Shan underviste på en praktisk og nærværende måde i teosofi for at hjælpe mennesker med at udvikle sig åndeligt. Hun lagde afgørende vægt på udviklingen af hjertecenterets visdom, kærlighed og glæde og muligheden for at gå den nye åndelige vej – Hjertets Vej.


I den forbindelse understregede Ananda betydningen af meditation, healing, fredstjenester for Jorden og et hjælpsomt og tjenende sind i hverdagen.


 

For at understøtte denne lære udviklede Ananda et meditationssystem, et healingssystem og en række verdensfredstjenester. Sideløbende opbyggede hun en organisation med forskellige grupper for at give åndeligt søgende mennesker mulighed for at arbejde sammen i lys og kærlighed. En af disse grupper er Heart Flow Worldwide – en anden er Teosofisk Fellowship.


Hvis du er interesseret i medlemskab i en eller begge grupper, kan du kontakte:

Birgit Damborg, Savmøllen 8, 6800 Varde.Tlf. 75 21 20 31. Email: birgitdamborg47@gmail.comLinks til relevante sider:


Link til Teosofisk Fellowship i København: www.levendeteosofi.dk


Link til Teosofisk Fellowships hovedcenter i Australien: www.theosophical.net.au

HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG


Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg


Heart Flow 2020

50 28 00 45 


Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11


skriv donation i bemærkninger
SiteLock