Databehandlingsfortegnelse

 

 

Den Teosofiske Healerskoles - Databehandlings fortegnelse:

 

 

a) Navn og kontaktoplysninger

 

Dataansvarlig: Birgit Damborg

Telefon 50 11 86 30

e-mail: birgitdamborg47@gmail.com

 

 

b) Formål

 

Formål med behandlingen af data:

At kunne opkræve kursusgebyr fra deltagere.

At kunne udsende nyhedsmail på e-mail.

At kunne afholde og koordinere kurser.

At drive en hjemmeside med relevant information til interesserede.

 

 

c) Kategorier af registrerede og personoplysninger

 

Registrerede: Kursister.

Kategori af personoplysninger: Almindelige personoplysninger.

Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail, Fødselsdag og kursusbeviser.

 

 

d) Kategorier af modtagere ved videregivelse

 

Kategorier af modtagere: Kursister

 

 

e) Overførsler til tredjelande og internationale organisationer

 

Vi bruger ikke google drev eller cloud løsninger. Vi gemmer kun på pc og i papirformat.

 

 

f) Slettefrister

 

Oplysninger om kursisternes deltagelse i de forskellige kurser slettes ikke, da de er vigtige for det videre uddannelsesforløb.

Oplysningerne slettes hvis kursisten ønsker det, så hurtigt som muligt. Ved henvendelse til den dataansvarlige.

 

 

g) Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

 

Kun Den Teosofiske Healerskole har adgang til personoplysninger.

Disse oplysninger gemmes kun på pc med adgangskode og i papirformat i aflåst skab.

Medlemslister gemmes som Word med adgangskode.

 

HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG

 

Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg

 

Heart Flow 2019

SiteLock

: 50 28 00 45 - skriv donation i bemærkninger

 

Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11