DatabehandlingsfortegnelseDen Teosofiske Healerskoles -  Databehandlings fortegnelse:a) Navn og kontaktoplysninger


Dataansvarlig: Birgit Damborg

Telefon 50 11 86 30

e-mail: birgitdamborg47@gmail.comb) Formål


Formål med behandlingen af data:

At kunne opkræve kursusgebyr fra deltagere.

At kunne udsende nyhedsmail på e-mail.

At kunne afholde og koordinere kurser.

At drive en hjemmeside med relevant information til interesserede.c) Kategorier af registrerede og personoplysninger


Registrerede: Kursister.

Kategori af personoplysninger: Almindelige personoplysninger.

Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail, Fødselsdag og kursusbeviser.d) Kategorier af modtagere ved videregivelse


Kategorier af modtagere: Kursistere) Overførsler til tredjelande og internationale organisationer


Vi bruger ikke google drev eller cloud løsninger. Vi gemmer kun på pc og i papirformat.f) Slettefrister


Oplysninger om kursisternes deltagelse i de forskellige kurser slettes ikke, da de er vigtige for det videre uddannelsesforløb.

Oplysningerne slettes hvis kursisten ønsker det, så hurtigt som muligt. Ved henvendelse til den dataansvarlige.g) Tekniske og organisatoriske foranstaltninger


Kun Den Teosofiske Healerskole har adgang til personoplysninger.

Disse oplysninger gemmes kun på pc med adgangskode og i papirformat i aflåst skab.

Medlemslister gemmes som Word med adgangskode.


HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG


Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg


Heart Flow 2020

50 28 00 45 


Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11


skriv donation i bemærkninger
SiteLock