Den Teosofiske Healerskole

Undervisningen på Healerskolen fortsætter forløbet, der er påbegyndt på Heart Flow Kurserne 1, 2 og 3 (evt. også 4, 5 og 6).

Under hele uddannelsen vil hjertecenteret med dets energi af visdom, kærlighed og tolerance være i centrum for både healingen og deltagernes udviklingsproces – for hjertet har en helt unik forløsende og healende kraft.

Dets betingelsesløse kærlighedslys hjælper dig med at forstå og tilgive dig selv, så du kan leve i harmoni og balance med det, du gør. Samtidig stimuleres dit ønske om at hjælpe andre og handle ud fra godhedens princip.

Den Teosofiske Healerskole

Undervisningen på Healerskolen fortsætter forløbet, der er påbegyndt på Heart Flow Kurserne 1, 2 og 3 (evt. også 4, 5 og 6).

Under hele uddannelsen vil hjertecenteret med dets energi af visdom, kærlighed og tolerance være i centrum for både healingen og deltagernes udviklingsproces – for hjertet har en helt unik forløsende og healende kraft.

Dets betingelsesløse kærlighedslys hjælper dig med at forstå og tilgive dig selv, så du kan leve i harmoni og balance med det, du gør. Samtidig stimuleres dit ønske om at hjælpe andre og handle ud fra godhedens princip.

Healing

Det er igennem hjertechakraet, at vi får forbindelse med vores sjæl og ånd, der står for helt rent lys – guddommelig vilje, kærlighed og visdom – den fuldkomne godhed.

Det er skolens formål at lære dig at heale ud fra dette guddommelige lys. Gennem viden og træning vil du blive i stand til at være kanal for det højt vibrerende lys og overføre det til dem, der ønsker healing. Under healingen er det vigtigt at arbejde med den rette upersonlige holdning – i dyb respekt og taknemmelighed over for lyset, som har en intelligens, en visdom og kærlighed, der ligger hinsides vores fatteevne.

Derfor vil skolen anvende healingsteknikker, der kan påkalde energien fra de højeste planer, og som arbejder i overensstemmelse med de kosmiske love og beskytter healeren, såvel som klienten.

Der findes intet smukkere end healing, for i healing hjælper vi mennesket mod dets sjæls mål

- Ananda Tara Shan

Selvudvikling

Du vil i løbet af uddannelsen gå igennem en indre udviklings- og renselsesproces, der acceleres ved, at du:

  • I de enkelte weekender sidder i et healende energifelt
  • Undervises i teosofi, psykologi, healing og meditation
  • Arbejder med blide afklarende øvelser, meditation og healingsøvelser
  • Oplever, at den indre proces arbejder videre mellem weekenderne i form af bearbejdningsprocesser.

 

I dette udviklingsforløb vil du få større forståelse for de psykiske mønstre, der præger dig, få hjælp til at forløse traumer og blokeringer, så du gradvist kan fyldes af accept, respekt og kærlighed til dig selv og andre og lettere kan se din vej i livet.

Det vil også være sådan, at jo mere udrenset healeren er, og jo dybere kontakten til hjertet er, jo bedre kan healingslyset strømme igennem healeren.

Teosofi

Teosofi, der betyder visdommen om det guddommelige, er altomfattende, ubegrænset og uden tilknytning til en bestemt religiøs retning, idet den er sandheden bag alle religioner.

På Den Teosofiske Healerskole søger vi at formidle de grundlæggende principper om universets opbygning, Jordens indre planer, de kosmiske love og menneskets indre struktur, sådan at du får en forståelse for altings enhed og din egen plads i den.

Lyt til hjertet og det vil fortælle dig den sandhed, som du søger.

- Ananda Tara Shan

Undervisningen

Undervisningen er opbygget sådan, at der i hver weekend under hele forløbet veksles mellem foredrag, meditation, healingstræning og forskellige øvelser.

Som et led i uddannelsen vil deltagerne få udleveret skriftlige opgaver, der besvares hjemme og afleveres til gennemsyn. Dette hjemmearbejde med åndelige emner vil accelerere den enkeltes indre udviklingsproces.

Hvis man har valgt uddannelsen udelukkende for at komme videre i sin selvudvikling, kan man undlade at besvare de skriftlige opgaver.

Der er ikke opgaver på Heart Flow Kurserne 1, 2, 3, 4 og 5.

Healerskolens målsætninger

  • Undervise i teosofi, der er en forudsætning for at forstå arbejdet med healing og som giver indsigt i menneskets dybere processer og dets sammenhæng med helheden.

  • Undervise og træne i healing og meditation – herunder forskellige healingsteknikker og meditationsteknikker.

  • Undervise i psykologi kombineret med forskellige afklarende øvelser.

  • Give mulighed for en indre udviklingsproces og forløsning af traumer.

  • Undervise i etik og levevis for en spirituel healer.

  • Undervise i klientbehandling og samtale, der bygger på den forståelse, at vi møder andre mennesker med hjertets tolerance, respekt og empati.