Privatlivspolitik
SiteLock

50 28 00 45 


Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11


skriv donation i bemærkningerPrivatlivspolitik for Den Teosofiske Healerskole.  August 2018Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Den Teosofiske Healerskole er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte den data ansvarlige kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Birgit Damborg

Adresse: Savmøllen 8 , 6800 Varde

Telefonnr.: 50 11 86 30

Mail: birgitdamborg47@gmail.com


Hjemmeside: www.heartflow.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:


Kursister:

•Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdatoHer indsamler vi oplysninger fra

Den Teosofiske Healerskole får kun oplysningerne fra dig


Den Teosofiske Healerskoles formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

•At vi som Den Teosofiske Healerskole har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

•For at du kan deltage i kurser

•At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger


Formålene med at behandle oplysninger om kursister er

•At behandle kursistoplysninger – herunder at opkræve kursusgebyr og sende nyhedsbrev

•At vi kan drive Den Teosofiske Healerskoles aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

•At administrere din relation til Den Teosofiske Healerskole

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af Den Teosofiske Healerskoles berettigede og legitime interesser som er:

•At du kan opfylde dine forpligtelser som kursist, herunder betale kursusgebyr mv.

•At kunne planlægge og afholde kurser

•At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende


Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Ved tilmelding til kurserne giver du dit samtykke.

Det er frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Den Teosofiske Healerskole - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Kursister: Vi sletter ikke oplysninger om dig, da de er vigtige for dit videre uddannelsesforløb.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

•Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

•Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)   Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som Den Teosofiske Healerskole har vi oplysningspligt)

•Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

•Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

•Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et    almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken Vi forbeholder os ret til at ændre Den Teosofiske Healerskoles privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på Heart Flow foreningens hjemmeside.


HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG


Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg


Heart Flow 2019